Зміст

Структура та органи управління закладу

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ

ГІМНАЗІЇ No3 ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.20. Гімназія має таку структуру:
– початкова школа – І ступінь (1-4 класи), що забезпечує початкову освіту;
– основна школа – ІІ ступінь (5-9 класи), що забезпечує базову середню освіту.
1.21. Гімназія забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової, базової загальної
середньої освіти (далі – Державний стандарт) на двох рівнях:
– початкова освіта;
– базова середня освіта.
1.22. Тип закладу визначений Законом України «Про загальну середню освіту» та реалізує освітні програми на двох рівнях загальної середньої освіти:
І ступінь (1-4 класи) — термін навчання 4 роки;
II ступінь (5-9 класи) — термін навчання 5 років.

Структура