Зміст

Методичний порадник

98636978

   Шепетівський Центр ПРПП пропонує для ознайомлення й використання Консалтинговий путівник  «Готуємося до нового 2023-2024 навчального року». Документ містить особливості організації освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, перелік основних нормативно-правових ресурсів, чек-лист вчителю НУШ-2023, активні посилання, які сприятимуть оперативній та якісній організації освітнього процесу в закладах освіти Шепетівської громади.

Консалтинговий путівник  «Готуємося до нового 2023-2024 навчального року»

 

Навчальні програми та підручники

Листом МОН України від 14 серпня 2023 року оновлено Перелік рекомендованої МОН навчальної літератури та навчальних програм на 2023/2024 н.р.

https://www.schoollife.org.ua/perelik-rekomendovanoyi-mon-nachalnoyi-literatury-na-2023-2024-navchalnyj-rik/

Чинний Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм https://sqe.gov.ua/nabrav-chinnosti-poryadok-provedennya-e/?fbclid=IwAR2DPl6RwT6YjG_kqEY0_hYehkIOdX6D1BHT57RCKW1Vtso0JC43Q8OX1Es

Акцентуємо, що програми факультативів, курсів за вибором повинні мати відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у закладах загальної середньої освіти.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Електронні версії підручників для учнів 1-11-х класів (2023-2024 н.р.) https://www.schoollife.org.ua/elektronni-versiyi-pidruchnykiv-dlya-uchniv-1-11-h-klasiv-2023-2024-n-r/

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах ЗЗСО є неприпустимим. Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково- педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту в навчальній програмі. Учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу або працівники ЦПРПП  чи управління освіти можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

Збірники календарних планів з усіх предметів

Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 4 класу (НУШ) на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та літератури на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з історії на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань зарубіжної літератури на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з мистецтва на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з музичного мистецтва на 2023-2024 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з фізичної культури на 2023-2024 н.р.