Зміст

Критерії оцінювання

критерії

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 1-4 класів Нової української школи  складені на основі: 

Додатка  до наказу МОН України  від 20.08.2018 № 924   “Пpo затвердження методичних рекомендацій  щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”,

Наказу МОН України  від 27.08.2019 № 1154   “Про затвердження методичних рекомендацій  щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу“,

Наказу МОН України  від 16.09.2020 № 1146   “Про затвердження методичних рекомендацій  щодо оцінювання навчальних досягнень учнів третіх і четвертих класів Нової української школи

1 КЛАС

2 КЛАС

3-4 КЛАСИ

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 5-9 класів складені на основі:

Додатка №2   до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 ” Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання   навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти“,

“Методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в ЗЗСО в умовах воєнного стану в Україні“,

відповідно до вимог

навчальних програм  для 6-9 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas)

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ

МАТЕМАТИКА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФІЗИКА і АСТРОНОМІЯ 

ХІМІЯ

БІОЛОГІЯ

ПРИРОДОЗНАВСТВО

ГЕОГРАФІЯ

ІНФОРМАТИКА

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

МИСТЕЦТВО

МУЗИКА

ФІЗКУЛЬТУРА